top miljøprofil

Miljøprofil


I KemiService bestræber vi os på at minimere miljøpåvirkningen i alle faser af fremstillings-
processen. Og vi stiller krav til vores leverandører om at fremstille og levere produkter i overensstemmelse med vores miljøprofil.

Det er vores ambition fortsat at udvikle nye produkter, som er bedre for miljøet end alternativerne på markedet – ikke kun ved at overholde lovkravene men ved at holde en højere standard. Derfor arbejder vi aktivt på at indkøbe produkter og råvarer, som har mindst mulig miljøpåvirkning under fremstilling, transport, brug, nedbrydning og genanvendelse:


Vi vælger miljøtilpassede og i videst muligt omfang genbrugelige materialer.

Vi stiller krav og sikrer, at vores leverandører fremstiller og
leverer produkter i overensstemmelse med vores firmapolitik.


Vi vælger arbejdsmetoder, råvarer og produkter, som er
skånsomme mod miljøet, herunder arbejdsmiljøet.


Vi informerer og påvirker vores kunder til at anvende produkter
og arbejdsrutiner, der tager hensyn til miljøet.


Vi arbejder målrettet med miljøvenlig håndtering af returemballage
– herunder minimering af CO2-belastende transport.