Varenr. 33002

Cellulosefortynder

Flydende affedtnings- og opløsningsmiddel til industrielle formål.
Cellulosefortynder er et effektivt affedtnings- og opløsningsmiddel til koldaffedtning og rengøring på autoværksteder og malerværksteder. Cellulosefortynder anvendes til rengøring af metalemner, sprøjteudstyr, samt som fortynder til maling. Cellulosefortynder fjerner effektivt olie, fedt, tjære, bitumen, maling og lignende.

Advarsel !
Må ikke udledes til offentlig kloak. Skal opsamles og indholdet / beholder skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer efter gældende regler.
  • Meget kraftig opløsningseffekt
  • Fjerner fedt, tjære, bitumen, maling mm.
  • Velegnet som fortynder
 
Varenr. 33002 02      200 L   tromle
Varenr. 33002 04   25 L   dunk
Varenr. 33002 06   10 L   dunk
Varenr. 33002 08   5 L   dunk